ENOX Sp. z o.o.   jest firmą inżynierską i wykonawczą powołaną do rozwijania oraz wdrażania technologii słonecznego suszenia osadów ściekowych oraz kompostowania i suszenia odpadów biodegradowalnych oraz kuchennych.

ENOX Sp. z o.o. dostarcza kompletne rozwiązania technologiczne wraz z urządzeniami jak również realizuje projekty pod klucz w charakterze generalnego wykonawcy.

Wzrost masy generowanych osadów ściekowych oraz wyodrębnienie selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych i kuchennych obserwowany w ostatnim okresie oraz zakaz możliwości ich składowania sprawia, że konieczność zagospodarowania tego typu odpadów stała się bardzo ważnym problemem ekologicznym, technicznym i ekonomicznym.

kontenery