KOMPOSTOWNIA KONTENEROWA

System Kontenerowych Bioreaktorów

System kontenerowych bioreaktorów mobilnych to zintegrowana instalacja przeznaczona do procesu kompostowania i stabilizacji tlenowej, a także biosuszenia odpadów organicznych w tym biodegradowalnej frakcji wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych. System składa się z modułów (grup kontenerów kompostujących) połączonych wspólnym systemem napowietrzania, wyposażonych w system odbioru odcieków, biofiltr oraz oprogramowanie sterujące. Kontenerowe Bioreaktory idealnie sprawdzają się w małych i średnich kompostowniach (zlokalizowanych przede wszystkim w miejscach wrażliwych na odory).

Właściwości systemu:

  • dwukierunkowy system napowietrzania,
  • automatyczny system monitorowania procesu,
  • niewielkie zapotrzebowanie mocy urządzeń,
  • uzyskiwanie parametru AT4 w okresie 14 dni,
  • mobilność kontenerów,
  • możliwość kompostowania różnych rodzajów odpadów organicznych,
  • łatwość rozbudowy – system modułowy.

Zaawansowany system kontroli oraz dwukierunkowa metoda napowietrzania zapewniają optymalne
warunki rozkładu substancji organicznych w warunkach tlenowych, na poziomie wymaganym przepisami polskiego prawa.

KONTENEROWE BIOREAKTORY

Kontenerowe Bioreaktory wykonane są z materiałów odpornych na korozję. W zależności od potrzeb eksploatatora Kontenery mogą zostać wykonane ze stali zabezpieczonej specjalną powłoką antykorozyjną, bądź też ze stali nierdzewnej (EN 1.4301).

Załadunek kontenerów może odbywać się zarówno od góry jak i od przodu, np. za pomocą ładowarki czołowej. Kontenery mogą był łatwo transportowane po procesie na plac dojrzewania i szybko opróżniane.

SYSTEM NAPOWIETRZANIA

System napowietrzania składa się z dwóch wentylatorów: wywiewnego i nawiewnego, które w układzie z przepustnicami czterodrogowymi zapewniają dwukierunkowy przepływ powietrza przez bioreaktor.

Dwa wentylatory z reguły obsługują do ośmiu bioreaktorów kontenerowych.
Dwukierunkowy przepływ powietrza zapewnia jednocześnie recyrkulacje ok. 80% powietrza znajdującego się w układzie napowietrzania.
Napowietrzająca podłoga w każdym kontenerze zapewnia równomierne rozprowadzanie powietrza i jednocześnie umożliwia odpływ kondensatu i odprowadzenie odcieków poprzez kolektor syfonowy. Odcieki są zbierane we wspólnym zbiorniku.

SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA

Oprogramowanie sterujące zapewnia automatyczne monitorowanie i sterowanie procesem stabilizacji tlenowej/kompostowania w każdym kontenerowym bioreaktorze. Oprogramowanie umożliwia osiągnięcie parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami, a kontrola procesu może się odbywać z dowolnego miejsca na ziemi, w którym jest łączność internetowa za pomocą komputera stacjonarnego, laptopa, tableta lub smartfona.