Łagodzenie skutków wystąpienia
pandemii COVID-19
w przedsiębiorstwie ENOX Sp. z o.o