Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwie
ENOX Sp. z o.o

Niniejszy projekt polegał na zakupie odpowiednich maszyn oraz urządzeń w celu wspierania kryzysowych działań naprawczych pandemii COVID-19 poprzez przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. Planowana inwestycja spowodowała zwiększenie bezpieczeństwa w firmie w związku z panującą pandemią. Celem głównym projektu jest wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego jest zwiększony poziom odporności regionalnych przedsiębiorstw na ekonomiczne skutki pandemii COVID-19. Firma zabezpieczyła ciągłość działania działalności gospodarczej w okresie epidemii oraz wprowadziła zmiany wpływające na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy miedzy innymi dzięki zabezpieczenie ciągłości działalności firmy i wprowadzeniu nowej usługi oraz zmiany sposobu funkcjonowania firmy.
Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Zakup odpowiednich maszyn i urządzeń, które spowodowały wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w firmie.
  • Wprowadzeniu nowych rozwiązań w prowadzonej działalności gospodarczej.

Beneficjent: ENOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwie ENOX Sp.z o.o.

Wartość ogółem: 671 985,76

Wydatki kwalifikowalne: 499 000,00

Wnioskowane dofinansowanie: 428 641,00

ENOX unia